Výživové doplnky podľa svojej funkcie môžeme rozdeliť na: 1. detoxikačné (napr. Psylium) 2. detoxikačno - výživné (napr. Triphala) alebo 3. výživné (napr. multivitamínové produkty). V kapitole detoxikácia  a výživa organizmu (ajurvedka.sk)  sú popísané základné postupy výberu produktu podľa jeho efektu. Tu by som sa zameral na charakter výživového doplnku z pohľadu jeho zloženia.

Výživový doplnok môže byť báze  rastlinnej, vitamínovej, minerálnej  alebo na báze kombinácie uvedených zložiek.

1. Výživové doplnky s obsahom vitamínov a minerálov často označované ako multivitamínové prípravky, sú predovšetkým učené na doplnenie nedostatku uvedených živín a ich efekt býva obyčajne rýchly avšak krátkodobý. Po doplnený požadovaného množstva vitamínov a minerálov dochádza k jednak k vylučovaniu prebytočného množstva primárnych živín, v horšom prípade môže dochádzať k ich ukladaniu do tkanív čo môže mať v budúcnosti nepriaznivé účinky. Tento typ  produktov je predovšetkým vhodný pri fyzickej záťaži kde potrebujeme rýchlo doplniť potrebné živiny. Multivitamínových produktov je na trhu nesmierne množstvo. Pri ich výbere by som sa predovšetkým zameral na ich zloženie. Určite by som uprednostnil doplnok organického zloženia ktorého zložky budú lepšie využiteľné organizmom.

2. Výživové doplnky na rastlinnej báze majú obrovský prínos predovšetkým pri chronických zdravotných problémoch. Ich nástup účinku je síce pomalší ako u multivitamínových produktoch avšak pri dlhšom užívaní sa postupne začne prejavovať ich prínos pre ľudský organizmus. Pomalší nástup účinku je daný postupným nasýtením organizmu  efektívnymi zložkami bylín, pričom dôležitá je pravidelnosť užívania.  Tento druh prípravkov svojou povahou nezaťažujú organizmus, avšak po čase dochádza k tolerancii a preto treba produkt na určitú dobu vynechať alebo ho pre striedať.

3. Výživové doplnky kombinované. Veľmi obľúbenú formou produktov predstavujú kombinované prípravky na báze rastlinnej s vitamínmi a minerálmi (PAINGON, ARJUNA). Tieto produkty spájajú výhody obidvoch skupín. Prinášajú dostatočne rýchly efekt zabezpečení obsahom vitamínov a minerálov s následným postupným efektom rastlinnej zložky. Z tejto skupiny prípravkov skupiny som vybral skupinu vysokokvalitných produktov od spoločnosti Ayush Herbs. Ayush Herbs pod značkou RUVED  vyrába ajurvédske bylinné produkty, vitamíny, minerály tej najvyššej kvality. RUVED zakladá svoje formulácie na tradične používaných ajurvédskych kombináciách bylín pestované prirodzene vo svojej nedotknutej himalájske lokalite, v kombinácii s vitamínmi a minerálmi s najnovším poznatkami  západnej medicíny.

Na záver

Výber výživového doplnku musíme založiť na jeho potrebe. Na jar väčšinou preferujeme detoxikačný typ produktov, kedy potrebujeme organizmu pomôcť eliminovať nánosy toxínov, ktoré sme nazbierali počas zimného obdobia. Práve v zimnom období je mimoriadne dôležité dodávať organizmu potrebné živiny. Okrem teplých a výživných jedál je možné organizmu pomôcť  práve kombinovanými výživovými doplnkami.