Určite ste zažili situácie, keď ste sa cítili vyčerpaní, bez energie. Tu sa stačí len zamyslieť a položiť si otázku prečo je to tak? Určite si odpoviete, že ste vyčerpali zásoby energie prijatej z potravy, ktorá bola uložená niekde vo vašich tkanivách či orgánoch a na to stačí sa len dobre najesť a vyspať . Áno, toto sú procesy potrebné na regeneráciu organizmu, teda telesnej stránky. Avšak únava nie vždy môže byť len telesného charakteru. Určite ste zažili stav, keď ste boli úplne vyčerpaní a stačí jedna dobrá - pozitívna správa, z ktorej pocítite príliv energie a zrazu ste úplne svieži a máte chuť znova sa pustiť do práce napriek k tomu, že ste boli pred chvíľou unavení. Čo spôsobilo túto zmenu, uvoľnenie tejto energie? Bola to nádej, ktorá uvoľnila blok držaný v podvedomí – stav, ktorý sme nechceli prijať, resp. sme ho chceli zmeniť, len sme nevedeli ako.

Ľudia sú bytosti z mäsa a kostí, teda ľudský život sa odohráva v telesnej stránke. Nie sme však iba telami. Nie len človek, ale každá hmota má svoje energetické pole, ktoré síce nie je okom viditeľné, ale je už dnešnými technológiami dokázateľné.  Ako som v kapitole o čakrách písal, každý človek má svoj energetický systém, ktorý spája človeka s univerzálnou energiou (univerzálnou inteligenciou -poľom) tzv. kozmickým vedomím. Termín kozmické vedomie používa kvantová fyzika, ktorá hovorí, že všetci a všetko je navzájom prepojené jedným poľom.

Vedecké a lekárske výskumy zistili, že najnebezpečnejším nepriateľom organizmu nie sú mikróby, ale  naše myšlienky a slová. Mozog zabezpečuje tisícky aktivít, reguluje, vyvažuje a udržuje celý  organizmus počas dňa. Pri premýšľaní mozog vytvára a uvoľňuje látky nazývané neuropeptidy, ktoré nás ovplyvňujú ako sa práve cítime. Keď napríklad niekto sníva a cíti lásku, tento neuveriteľný pocit zachváti celé telo a to nie je ničím iným ako chemickou látkou. Keď sa telo sexuálne vzruší vylučuje inú chemickú látku alebo keď sa nazlostí v jeho systéme sa objaví korozívna kyselina, vylučovaná do obehového systému alebo žalúdka, ktorú opäť produkuje mozog. To, čo táto osoba práve cíti, je produktom asimilácie týchto neuropeptidov.

Bunky imunitného systému, ako aj všetky ostatné, majú výbojové miesta na svojej membráne na prijímanie rozličných látok. Zistilo sa, že v membráne každého lymfocytu, ktoré nás chránia od každej baktérie, vírusu, parazitov, rakoviny teda od všetkých chorôb, existuje konkrétny výbojový bod, ktorý príma neuropeptidy.

Prečo je pre náš imunitný systém tak dôležité čo si myslíme? Aké rozhovory vedieme s druhými alebo sami so sebou? Pretože náš imunitný systém nielen počúva ale reaguje na náš emocionálny dialóg. Odpoveď lymfocitov na vznik patogénov sa mení v závislosti na zosilnení, zoslabení alebo na úplnom vynechaní funkcie, ktorú  tieto neuropeptidy spôsobujú.  A preto odpoveď nášho imunitného systému je závislá od nášho myslenia. Všetko čo robíme má svoje fyzické následky a podľa nich sa vidí čo si myslíme.

Účinnejšou terapeutickou metódou ako sú vitamíny, minerály, prírodné šťavy a lekárske byliny je láska. A preto ako myslíš srdcom taký si. A preto nezabúdajme, že veselá myseľ je pol zdravia.