Som presvedčený o tom, že všetko čo existuje je založené na dualizme vytvárajúcom jednotu. Tak ako existuje deň a noc, dobro a zlo, láska - nenávisť, mužská energia (jang)- ženská energia (jin) a takto by sa dalo pokračovať ďalej. Tak ako som písal, že myseľ je zodpovedná za naše zdravie tak druhu stranu mince tvorí naša strava. Avšak presnú hranicu vzťahu medzi stravou a mysľou, ktorá určuje podieľ na zdraví nie je jednoduché rozlíšiť.  Je to preto, lebo všetko so všetkým súvisí – nič neexistuje izolovane. Každá vec, každý živý tvor, každá myšlienka a každý pocit sú vo vzťahu ku všetkému ostatnému. A na základe týchto súvzťažností určitý druh potravy má vplyv na naše myšlienky a tie v nás vytvárajú následne pozitívne alebo negatívne pocity. Myšlienky sú vždy zodpovedné za to ako sa cítime. Je pochopiteľné, že  ak sa necítime dobre je náročné zmeniť druh myšlienok na pozitívne. Je to preto lebo náš problém neustále drží našu pozornosť. Tak, kde ide naša pozornosť tam smere aj naša energia. A preto je nesmierne dôležité, dostať sa z tohto kruhu. Jednou z možností je si napríklad dať dobré jedlo, prípadne výživový doplnok (napr. Memoren), ktoré nám môže pozmeniť našu náladu. Táto zmena môže nastať na základe pocitu, že prímam moje obľúbené jedlo alebo na základe pocitu, že prímam zdravé jedlo ktoré obsahu určitý druh živín potrebných na zmenu nášho fyziologického stavu. A preto pamätajme, že sme tým čo jeme a dovoľme aby sa naše jedlo stalo liekom.

Existuje šesť základných chutí ( viď tabuľka).

Tabuľka šiestich chutí

Chuť

Živel

Energia

Vlastnosť

Sladká

Zem + Voda

Ochladzujúca – 3

Vlhká – 1

Slaná

Voda + Oheň

Prehrievajúca – 3

Vlhká – 2

Kyslá

Zem + Oheň

Prehrievajúca – 2

Vlhká – 3

Zvieravá

Zem + Vzduch

Ochladzujúca – 2

Suchá – 3

Ostrá

Vzduch + Oheň

Prehrievajúca – 1

Suchá – 1

Horká

Vzduch + Éter

Ochladzujúca – 1

Suchá – 2

 

Každá z týchto šiestich chutí je vlastnosťou našej prevládajúcej životnej energie “dóša“ ktorou je buď Vata (Vietor), Pitta (Oheň) alebo Kapha (voda) ako som popisoval v kapitole „Čo je ajurvéda“ . Podľa toho aká životná energia v nás prevláda, tak potrebujem regulovať príjem stravy podľa našich potrieb.  Z tabuľky je zrejmé, že charakteristickými vlastnosťami vetra je vlastnosť suchá a ochladzujúca energia  a preto základnou potrebou pre upokojenie vetra je potrebné primať stravu s vlastnosťami vlhkými (chuť: sladká, slaná a kyslá) a energiou prehrievajúcou. A preto ľudia typu Vata by mali prevažne konzumovať stravu teplú, vlhkú (napríklad dobrý kurací vývar). Charakteristickými znakmi ľudí typu Pitta (oheň)  je energia prehrievajúca s vlastnosťami viac vlhkými ako suchými. Základnou potrebou pre upokojenie ľudí typu Pitta sú jedlá s ochladzujúcimi vlastnosťami (studená misa alebo šalaty nie je pre ľudí typu Pitta žiadnym problémom). Ak by ľudia typu Váta pravidelne konzumovali stravu typu Pitta boli by bez energie, rozladený nesústredený. Charakteristickými vlastnosťami vody je vlastnosť vlhká a ochladzujúca energia  a preto základnou potrebou pre upokojenie vody je potrebné primať stravu s vlastnosťami suchými (chuť: ostrá, horká a zvieravá). Ľudia typu Kapha by mali konzumovať viac pikantné jedľa ktoré ľudí typu voda tzv. naštartujú akcii. Z výživových doplnkov by som pre ľudí typu Kapha určite doporučil Paingon, s obsahom kurkumy a zázvoru, ktoré ľudí typu Kapha doslova naštartujú. Na viac je tento prípravok doplnený o zložky vyživujúce kĺby (Glukózamín a Chondroitín), ktoré sú u ľudí typu Kapha dosť namáhanej dôsledku väčšej hmotnosti tela.