Dr. Lee Jema tvrdil, že každý človek sa rodí s odlišnou stavbou orgánov (rôznou funkčnou silou) dôsledku toho sa líši od ostatných povahou, rétorikou, fyziologickými a patologickými prejavmi.Tvrdil, že i keď ľudia majú rovnakú chorobu, je potrebné k liečeniu použiť rôzne lieky, terapeutickú metódu v súlade s ich vrodenou štruktúrou orgánov. Toto tvrdenie vychádzalo z jeho vlastnej skúsenosti. Liečil ľudí s podobnými príznakmi, ale len u niekoho rovnaký liek účinkoval.  Príčinou tohto javu je rozdielna „sila“ a „slabosť“ orgánov, ktoré sa podieľajú na spracovaní lieku, potravy alebo reakciu na liečebnú metódu. Najlepšie tieto súvislosti popisuje Ajurvéda, ktorá je považovaná za najstarší zachovalý systém liečby na svete, uznaný Svetovou Zdravotníckou Organizáciou.

 

Duchovný princíp

 

Treba si uvedomiť, že individualita človeka je daná jeho dušou. Tá zodpovedá za uvedené fyziologické či psychologické prejavy človeka, či už budete súhlasiť alebo nie.  Duša sa rozhodla vo vašom tele zažívať to, čo potrebuje a s tým je prepojené aj vaše fyzické a psychické zdravie, za ktoré sme predovšetkým zodpovední len a len sami na základe našich rozhodnutí.