Už sa toho veľa popísalo a som presvedčený, že ste už mnohí z vás aj čítali, čo môže byť príčinou ochorenia. Jeden odborník na zdravie Vám povie, že príčina je v zlom stravovaní (prekyslenie organizmu), druhý zas, že za pozadím ochorenia je duchovné príčina teda je duchovného charakteru. Tiež som jeden z tých, ktorý v tejto oblasti preštudovali veľa rôznych názorov a následnej otestoval množstvo informácii resp. liečebných postupov a na základe týchto skúsenosti som prišiel z môjmu pohľadu vlastný postoj napríčinu ochorenia.

Najskôr ako si povieme čo stojí za príčinou ochorenia, je dôležité aby sme si uvedomili čo je to zdravie. Podľa Svetovej Zdravotníckej Organizácii (WHO) sa za zdravie považuje stav úplnej telesnej, duševnej a sociálnej pohody a nie len neprítomnosť choroby alebo postihnutia.

Z môjho pohľadu by som stavy pohody telesnejduševnej a sociálnej charakterizoval na tri úrovne zdravia ako úroveň:  fyzická (telesná), psychická (duševná) a duchovná. Stav sociálnej pohody nahradzujem úrovňou duchovného zdravia nakoľko  sociálna pohoda sa týka vzťahu jedinca ku spoločnosti, resp.  sa týka úsilia jedinca o zlepšenie alebo zmenu ľudskej spoločnosti čo z môjho pohľadu je prejavom vyspelosti ducha človeka.  Z uvedeného je zrejme že aj WHO uznáva zdravie ako viac úrovňový stav.  A preto ak chceme byť zdravý je potrebné sa starať o všetky tieto úrovne zdravia a je výsledkom komplexného prístupu predovšetkým nás samých k sebe.

Každá úroveň zdravia predstavuje osobitnú kapitolu a preto sa podrobnejšie budem venovať každej tejto oblasti  v ďalších samostatných príspevkoch.  Cieľom tohto príspevku je priniesť všeobecný prehľad faktorov, ktoré ovplyvňujú naše zdravie.

Fyzická úroveň – teda naše fyzické telo potrebuje pre správne fungovanie potrebné spektrum živín prijatých z potravy, či sú to už cukry, tuky, bielkoviny vrátane dôležitých vitamínov a minerálov, tak aby každý orgán ľudského tela dostal správne množstvo potrebných látok pre svoju funkciu. Každý ľudský orgán pre správnu funkciu potrebuje rôzny druh živín a preto iba pestrá kvalitná strava zabezpečuje chod každého orgánu.  Jednostranná strava, vedie k deficitu určitého druhu živín v organizme,  čo sa časom  môže prejaviť ako ochoreniu určitého orgánu.

Psychická úroveň – odráža našu pohodu, v akej fungujeme. Tu stoja v opozícii harmónia na jednej strane  disharmónia (psychické činitele ako strach, stres, hnev, neistota, nepohoda...) na druhej strane . Psychická porucha predstavuje teda odklon od spôsobu vnímania a správania psychicky zdravého jedinca.

Duchovná úroveň – v tejto úrovni sa odráža každý náš skutok za ktorý sme zodpovedný. Hovorí o našich postojoch k životu teda aký sme, o našom správaní. Ide o prejav nášho vnútorného ja a jeho konania. Toto naše vnútorné ja je ovplyvňované jednak prostredím v ktorom žijeme,  a jednak našimi génmi ktoré sme zdedili.  Tu však je dôležité poznamenať, že prejav jednotlivých génov v našom živote je možné kontrolovať rôznymi technikami a preto nemusíme sa stať obeťou našich génov. Táto duchovná úroveň  je obzvlášť mimoriadne dôležitá pre dosahovanie našich životných cieľov.

Ako je zrejmé príčinou ochorenia môže byť viacero faktorov a preto z terapeutického hľadiska je dôležitý tzv. holistický prístup, čo znamená, že na ľudské telo sa treba pozerať ako na jeden celok, ktorý ma niekoľko úrovní a pri disharmónii v jednej z nich vzniká nerovnováha ktorá sa prejavuje ochorením.

Počas môjho spoznávania  alternatívnych prístupov som sa stretol doposiaľ  iba s jedným prípravkom, ktorý dokáže pôsobiť na tieto všetky tri úrovne zdravia. Týmto produktom je výživový doplnok Phytodynamic, ktorý okrem výživových zložiek, ktorými sú rastlinné extrakty z organicky pestovaných bylín pôsobiacich na fyzickú úroveň obsahuje uložené vibrácie (elektromagnetickú energiu) do kryštálov rastlinných extraktov ktoré pôsobia na psychickú úroveň. Vďaka užívaním kapsule mnohí pacienti prejavujú vďačnosť v podobe tohto daru, čo je výsledkom pôsobenia na duchovnú úroveň.

Všetci vieme, že naše zdravie je na prvom mieste a pre  jeho zachovanie musíme niečo urobiť.

Ak máte záujem dozvedieť sa viac informácii o produkte Phytodynamic, prípradne ako sa k nemu dostať napište na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., rád Vám poradim.

 

Zdroj: Ajurvedka